Полезна и практична информация за бъдещи и настоящи майки
Автор: Дорина Ташева

Хората израстваме сред различни, външни, модели на поведение. На правилност и грешност. Така несъзнателно сформираме поведенческият си модел. Който не винаги е „здравословен“ към нас самите.

Често срещам хора, които не могат да се заявяват и да поставя граници. Или противоположното – с агресивно, доминантно поведение.

И двете крайности ни пречат да се свързваме цялостно с другите и да бъдем социално щастливи.

Типовете човешко поведение най-общо могат да се дефинират като конструктивно и деструктивно за личността.

Едно от основните важни умения е поставянето на лични граници, зачитайки другия. Това се нарича АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ. Когато се свързваме с другите, ние проявяваме няколко типа поведение:

– пасивен

– агресивен

– пасивно-агресивен

– асертивен

При пасивното поведение, често се съгласяваме с другите и техните желания, за да им угодим. Водещо в този тип е личната ни неувереност и личностно омаловажаване. При агресивното поведение не зачитаме мислите, чувствата и желанията на другите. В този тип поведение е нужно да спечелим на всяка цена, дори и да използваме грубост. При пасивно-агресивното поведение на привидността се вижда въздаржаност, но делата са агресивни. Той пренебрегва другите чрез мълчанието си. Инструментът, който използва спрямо околните е чувство на вина. При асертивното поведение гласи “Аз печеля – ти печелиш!” Всички сме важни. Този тип хора с уважение и внимание споделят своите нужди, емоции и граници. Тук отстояваме собствените граници, зачитайки границите на другия. Асертивните хора защитават своите цели, без да ги налагат. Те са отворени да чуят всяко мнение. Асертивността е едно от най-здравословните социаулни умения. Асертивният човек е в хармония със себе си, защото умее да споделя нуждите си и да отстоява себе си, без да се държи заповеднически към другите. От когнитивно гледище, този тип хора изпитват по-малко тревога. Също така – имат здравословно самочувствие. Защото ние се застъпваме само за важните неща, за важните хора. За това, което обичаме. И ако не го правим за самите себе си по позитивен начин, ние подсъзнателно си отправяме послание: “Ти не си важен!”

Асертивността е присъща на емоционално интелигентните хора.Тук е важно знанието – аз и ти сме част от едно цяло, където всички си взаимовлияем и всяка брънка от тази Вселенска верига е важна!

За автора: Дорина Ташева е дипломиран консултативен психолог и педагог. Специализирала е Позитивна психотерапия и Енергийна психология. Рейки Мастер е и изучава основите на Аюрведа и значението на храненето за психо-емоционалното ни здраве. Нейната отдаденост в професионално отношение е СЕМЕЙСТВОТО.

Дорина вярва, че щастието започва у дома! Тя е сертифициран треньор по партньорска интелигентност, както и родов терапевт, и семеен констелатор. Дорина използва множество инструменти от над 15-годишните си обучения в своята терапевтична практика. Тя вярва в цялостния подход към откриването на най-доброто за всеки човек.

Сайт: http://www.dorinatasheva.eu/

FB: Холистичен психотерапевт – Дорина Ташева

E-mail: dorina.tasheva@abv.bg