Полезна и практична информация за бъдещи и настоящи майки
Дорина Ташева

Здравей, Дорина! Смяташ ли, че емоционалната интелигентност е определяща за щастието ни?

Тя е ключова. Има много изследвания, които показват, че коефициентът на емоционална интелигентност има водеща роля в реализацията на човек в различните сфери. И то в пъти по-важна от нашия IQ.

Предизвикателството е там, че ние не чувстваме себе си, ние сме дистанцирани от емоциите си, от сърцето си. Следваме повелята на някой друг – родители, общество, някой забравен предтеча, вината ни или дори усещането за малоценност, но не и автентичната ни природа. Природа, която е уникална и светът има нужда точно от нашите особености. С моите клиенти работим с една „Емоционална скала“, която е месечна практика и виждаме колко малко осмисляме вътрешния ни свят.

Какво може да ни помогне да сме по-осъзнати спрямо емоциите ни?

Всякакви практики и техники за себерефлексия – от водене на дневник до медитиране, включване на аларми, които да ни обръщат навътре и да си зададем въпроса: „Какво чувствам точно сега?“ Всичко, което ни подкрепя да притихнем, затворим очи и погледнем какво се е активирало в нас. Разбира се – и психотерапията е чудесна „патерица“. Именно така наричам себе си и моята работа. Целта на добрия терапевт не е да направи зависими клиентите си, а да ги подкрепи да проходят, като след тежко премеждие. Клиентът взима „патерицата“ и пристъпя бавно, вкопчила пръсти в своето спасение. На втория етап – клиентът вече прави и самостоятелно крачки, но се държи към помощта на своя съюзник. На третия етап – клиентът вече няма нужда от патерица и смело крачи напред. Но каква полза и от най-идеалната, стабилна и здрава патерица, ако човек е вкопчил пръсти в стола и отказва дори да опита? Всъщност хората сами минават пътя на трансформация, с малко помощ от страна на психолога и/или психотерапевта. В човек има огромна сила, потенциал, който е мъдър и ако му позволим – може да регенерира и душата, и тялото.

Има ли някакъв механизъм, който ни програмира?

Да, има. Така наречената ретикулаторна активираща система.  Наричам я „сито“. Тя „отсява“ всичкото изобилие от информационни импулси, които всяка минута ни бомбардират. Всъщност, човешкият мозък е устроен така, че осмисляме и осъзнаваме под 10% от информацията. И формулата на това „сито“ какво да допусне да „видим“ и какво не, се определя на нашите мисловни програми и модели на поведение. Ние сме един вид „програмирани“ от нашите предци, семейна среда и лична опитност и карма как да реагираме. Тази памет я има в клетките ни. Но това е обратим процес. Винаги можем да изберем да създадем нови невронни пътеки, нови програми и нова опитност.

Как би могло да се постигне това?

С последователни повторения на нови действия, различни практики и литература. Както и с етерични масла. Наскоро прочетох, че в миналото в България са се използвали много етерични масла и т.нар. Психо-ароматерапия за лечение на психично болни и душевно страдащи хора. Много уча по темата и прилагам много и се изумявам от ефекта. Но то е много простичко и логично защо работи. Обонятелният тракт се намира в мозъка – до нашата лимбична система. Лимбичната система и амигдалата са центърът за нашата емоционална памет. Вдишвайки един аромат, ние можем да постигнем значителни промени на психо-емоционално ниво, които да ни помогнат да осъзнаем даден конфликт. Нашето подсъзнание е дълбоко море – етеричните масла са спасителен пояс, който извежда на повърхността болката, която сме изтласкали някога назад във времето, защото не сме имали ресурс как да се справим.

Ти създаде авторска програма в тази насока – „Емоционален ментор с етерични масла“ – би ли ни разказала повече?

Разбира се. В тази програма събрах някои от най-ценните практики, техники и методи, до които съм се докосвала в над 15-годишното си обучение (което е безкраен процес на развитие). Както включва и психо-емоционалното въздействие на етеричните масла. “Емоционален ментор с етерични масла” е 4-месечна програма, която ни свързва с нашите емоции, обогатява и трансформира! Програмата е многопластова и съдържа множество работещи техники, методи и практики за холистично менторство. Така нареченият модерен „коучинг“. Това е програма за емоционални „треньори“ – първо на себе си, след това и на нашите клиенти. Има много домашна, практика и теория. Тя е пътуване за всеки, който би искал да навлезе по-надълбоко в себе си и да се запознае с лечебните емоции в шишенце, както ги наричам.

Обичам поговорката „От празна купа няма какво да дадем“. И наистина е така. Ако ние нямаме любов към себе си, себеприемане, себерефлексия в нашата „купа“ – ние няма как да сме емпатични към емоциите на околните. Още по-болезнено е, когато в „купата“ ни има срам, гняв, омраза, вина. И то на първо място към нас. С това и ще „черпим“ света. Така че, колкото и да е тривиално – всичко започва от нас. Другите са огледало, което ни помага да израстваме. Ние решаваме по по-лесния или трудния начин ще поемем. Всичко, което стартира с любов към нас е лечебно.

Категории: Майчинство